องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

 

"ส่งเสริมพัฒนา  ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมสามัคคี  มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน"องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

 

นายกฤติพงค์   ถวิลสุวรรณวัง

นายก อบต.โตนด 

โทร.082-8491556องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

 

นางศรินยา   เดชน้อย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

 

โทร.087-8704178


ภาพกิจกรรม

     กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

     งานวันข้าวอำเภอโนนสูง ประจำปี 2566

     โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 1. ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 7 มิ.ย. 65 86
 2. ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 7 มิ.ย. 65 89
 3. ประกาศสภา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ.2566 7 มิ.ย. 65 91
 4. ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 7 มิ.ย. 65 82
 5. ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 7 มิ.ย. 65 91
 6. ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 7 มิ.ย. 65 83
 1. ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 7 มิ.ย. 65 86
 2.
ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 7 มิ.ย. 65 89
 3.
ประกาศสภา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ.2566 7 มิ.ย. 65 91
 4.
ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 7 มิ.ย. 65 82
 5.
ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 7 มิ.ย. 65 91
 6.
ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 7 มิ.ย. 65 83
 1. ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเวปไซต์ของกรมธนารักษ์  เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 21 มี.ค. 66 4
 2.
ประกาศ อบต.เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566 22 ธ.ค. 65 40
 3.
ประกาศ อบต.เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 25 พ.ย. 65 61
 4.
ประกาศ อบต.เรื่อง กำหนดการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย สำหรับประจำปี 2566 20 ต.ค. 65 72
 5.
ประกาศ อบต.เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินฯ พ.ศ.2562 ประจำปีพ.ศ.2565 8 ก.ค. 65 82
 6.
ประกาศ อบต. เรื่องนโยบายความปลอยภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี งปม.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 1 มิ.ย. 65 81
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.236.207.90
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 29 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2526 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 6658 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 92723 คน
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2558
เว็บลิงค์