องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

 

"ส่งเสริมพัฒนา  ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมสามัคคี  มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน"องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

 

นายกฤติพงค์   ถวิลสุวรรณวัง

นายก อบต.โตนด 

โทร.082-8491556องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

 

นางศรินยา   เดชน้อย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

 

โทร.087-8704178


ภาพกิจกรรม

     กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

     งานวันข้าวอำเภอโนนสูง ประจำปี 2566

     โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 3
  2.  ซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โตนดเกมส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  3.  ซื้อชุดกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โตนดเกมส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  4.  ซื้อชุดกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โตนดเกมส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  5.  จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ หัวนอนบ้านจากศาลตาปู่ บ้านด่านทองหลาง หมู่ ๒ - คุ้มบ้านน้อย บ้านโตนด หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8

 1. ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 7 มิ.ย. 65 64
 2. ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 7 มิ.ย. 65 64
 3. ประกาศสภา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ.2566 7 มิ.ย. 65 68
 4. ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 7 มิ.ย. 65 61
 5. ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 7 มิ.ย. 65 68
 6. ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 7 มิ.ย. 65 61
 1. ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 7 มิ.ย. 65 64
 2.
ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 7 มิ.ย. 65 64
 3.
ประกาศสภา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ.2566 7 มิ.ย. 65 68
 4.
ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 7 มิ.ย. 65 61
 5.
ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 7 มิ.ย. 65 68
 6.
ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 7 มิ.ย. 65 61
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.212.99.248
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 77 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 803 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 2859 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 88924 คน
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2558
เว็บลิงค์