องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

 

"ส่งเสริมพัฒนา  ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมสามัคคี  มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน"องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

 

นายกฤติพงค์   ถวิลสุวรรณวัง

นายก อบต.โตนด 

โทร.082-8491556องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

 

นางศรินยา   เดชน้อย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

 

โทร.087-8704178


ภาพกิจกรรม

     โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     ประชุมคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ปี 2565..>>>

     โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565..>>>

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้านนางหมั่น รอบหมู่บ้าน บ้านด่านทองหลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลโตนด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๕ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 2
  2.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นม.ถ. ๑๖๒-๐๗ จากถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑ เชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปพระขุดน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโตนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 2
  3.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นม.ถ. ๑๖๒-๐๗ จากถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑ เชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปพระขุดน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโตนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 2
  4.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้านนางหมั่น รอบหมู่บ้าน บ้านด่านทองหลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลโตนด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๕ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 2
  5.  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2

 1. ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 7 มิ.ย. 65 36
 2. ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 7 มิ.ย. 65 32
 3. ประกาศสภา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ.2566 7 มิ.ย. 65 37
 4. ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 7 มิ.ย. 65 32
 5. ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 7 มิ.ย. 65 37
 6. ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 7 มิ.ย. 65 32
 1. ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 7 มิ.ย. 65 36
 2.
ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 7 มิ.ย. 65 32
 3.
ประกาศสภา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ.2566 7 มิ.ย. 65 37
 4.
ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 7 มิ.ย. 65 32
 5.
ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 7 มิ.ย. 65 37
 6.
ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 7 มิ.ย. 65 32
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.225.221.130
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 77 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 77 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 13455 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 84419 คน
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2558
เว็บลิงค์