องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

แสดงคำถาม เว็บบอร์ด
ไปหน้าคำถามรวม       ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญร่วมตอบคำถามค่ะ

เจ้าของคำถาม
คุณ nana
วันที่ 11 มี.ค. 65
IP 125.25.212.111

หัวข้อคำถาม :

ลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ

รายละเอียด :

เอกสารลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ มีอะไรบ้างคะ ขอทราบรายละเอียดด้วยคะ

 แจ้งลบคำถามนี้

ผู้ร่วมตอบ

ผู้ตอบ
คุณ Admin
วันที่ 11 มี.ค. 2565 14:33
IP 27.55.93.254
คำตอบที่ 1

 แจ้งลบคำตอบนี้  

เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ ได้แก่

1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
3. บัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการ พร้อมสำเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร) จำนวน 1 ชุด
5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน) จำนวน 1 ฉบับ
6. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณียื่นคำขอแทน) จำนวน 1 ชุด
7. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการจะรับเงินผ่านธนาคารของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์อนุบาลแล้วแต่กรณี จำนวน 1 ชุด

เชิญร่วมตอบคำถามได้ที่นี่ค่ะ

เลือกคลิกที่ Icon เพื่อเลือกรูป ลักษณะ สี ประกอบคำตอบ

ชื่อผู้ตอบ :คำตอบของคุณ :
รหัสตัวเลข :


* กรุณาป้อนหมายเลขที่ท่านเห็นด้านบน ในช่องด้านล่าง * :