องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมธนาคารขยะ อบต.โตนด
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด โดยนายกฤติพงค์ ถวิลสุวรรณวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการธนาคารขยะ เพื่อปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 


23 ก.พ. 67 84