องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
สภาพทางเศรษฐกิจ

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

 
อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลโตนดประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผักเพื่อรับประทานและจำหน่าย รับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม

 
หน่วยธุรกิจในเขต อบต

-  ปั๊มน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง
-  โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 7 แห่ง
-  ร้านค้า จำนวน  62 แห่ง
-  ร้านอาหาร จำนวน 10 แห่ง
-  ร้านเสริมสวย/ตัดผม จำนวน 7 แห่ง
-  ร้านซ่อมรถ  จำนวน 13 แห่ง
-  ร้านเคาะพ่นสีรถ จำนวน 3 แห่ง
-  โรงสี จำนวน 11 แห่ง
-  ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ จำนวน 7 แห่ง
-  ผลิตศาลพระภูมิ จำนวน 4 แห่ง
-  ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 2 แห่ง