องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
แหล่งท่องเที่ยว

 

สวนพุทธมณฑล นครราชสีมา
ที่ตั้ง บ้านใหม่สะเดาเอน  หมู่ 10  ตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

 


อาศรมสถานพิพิธภัณสวนพุทธศาสตร์
ที่ตั้ง  บ้านโตนด  หมู่ 6  ตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

 


ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ
ที่ตั้ง  บ้านโนนด่าน  หมู่ที่ 11 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา