องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

 

ลูกประคบสมุนไพร  
บ้านสะเดาเอน  หมู่ที่ 1  ตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

 

 


ศาลพระภูมิ
บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ที่ 4  ตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

งานปูนปั้น
บ้านใหม่สะเดาเอน  หมู่ที่ 10  ตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา