องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

 

"ส่งเสริมพัฒนา  ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมสามัคคี  มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน"องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

 

นายกฤติพงค์   ถวิลสุวรรณวัง

นายก อบต.โตนด 

โทร.082-8491556องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

 

นางศรินยา   เดชน้อย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

 

โทร.087-8704178


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบาย No Gift Policy
ประมวลจริยธรรม
ภาพกิจกรรม

     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ(MOU) เรื่อง การดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ต้นแบบ) หมู่2..>>>

     ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนเรื่องให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย..>>>

     โครงการสืบสานกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี 2566..>>>

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายสามารถ ถึงถนนลาดยางโนนฝ้าย บ้านไผ่่สีทอง หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 2
  2.  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายมนูญ-สุดซอย บ้านโนนด่าน หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  3.  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางภาวนา ประเสริฐพงศ์ บ้านโนนด่าน หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  4.  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายสามารถ ถึงถนนลาดยางโนนฝ้าย บ้านไผ่่สีทอง หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  5.  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางภาวนา ประเสริฐพงศ์ บ้านโนนด่าน หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1

 1. ประกาศ อบต.เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 24 พ.ค. 66 11
 2.
ประกาศ อบต.เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 26 เม.ย. 66 25
 3.
ประกาศ อบต.เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 29 มี.ค. 66 34
 4.
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเวปไซต์ของกรมธนารักษ์  เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 21 มี.ค. 66 40
 5.
ประกาศ อบต.เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566 22 ธ.ค. 65 71
 6.
ประกาศ อบต.เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 25 พ.ย. 65 95
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.238.118.27
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 33 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 285 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 13901 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 99966 คน
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2558
เว็บลิงค์