องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด


 

"ส่งเสริมพัฒนา  ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมสามัคคี  มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน"องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

 

นายกฤติพงค์   ถวิลสุวรรณวัง

นายก อบต.โตนด 

โทร.082-8491556องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

 

นางศรินยา   เดชน้อย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

 

โทร.087-8704178นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบาย No Gift Policy
ประมวลจริยธรรม
ภาพกิจกรรม

     ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย วาตภัย และอัคคีภัย..>>>

     ประชุมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย วาตภัย และอัคคีภัย..>>>

     กิจกรรมงานสืบสานประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2567..>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดบทความด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงปม.2567
2 
ขอเชิญชวนร่วมงานสืบสานประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2567
3 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปี 2567
4 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีฯ ประจำปี พ.ศ.2567
5 ประชุมธนาคารขยะ อบต.โตนด
6 
ขอเชิญชวนร่วมงานการแข่งขันกีฬาโตนดเกมส์ ประจำปี 2567
7 
ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
8 ประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแสดงรายกายภาษีป้าย ประจำปี 2567
9 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568
10 
ขอเชิญร่วมงานสืบสานตำนานข้าวและของดีอำเภอโนนสูง ประจำปี 2567
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเส้นบ้านนายธนรัตน์ รัตนถาร -ทางเข้า อบต.โตนด 24 เม.ย. 67 107
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 24 เม.ย. 67 188
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเส้น หนองหัวเรือ-ตำบลบิง 24 เม.ย. 67 99
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรรับการซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 24 เม.ย. 67 91
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 24 เม.ย. 67 177
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยแม่บ้านและประชาสัมพันธ์ประจำสำนักงาน เดือน มี.ค.67 24 เม.ย. 67 92
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณโครงการศึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 24 เม.ย. 67 83
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิมหน้าบ้านนางบุญชื่น ม.10 24 เม.ย. 67 90
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียนรถ 88-4670 นครราชสีมา 24 เม.ย. 67 90
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 24 เม.ย. 67 83
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างต่ออายุบริการพื้นที่เว็บไซต์พร้อมโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 2
  2.  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางวิไลลักษณ์ ดำงูเหลือม บ้านสะเดาเอน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  3.  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนดำ-บ้านนางใบ บ้านสะเดาเอน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  4.  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพะยูงพัฒนาสุดซอย บ้านสะเดาเอน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  5.  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางสง่า เซ็นกลาง บ้านสะเดาเอน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  6.  ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 19
  7.  ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 21
  8.  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 21
  9.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 19
  10.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้านนายบุญ-ถนนลาดยาง บ้านด่านเกวียน หมู่ ๓ ตำบลโตนด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร และไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 22

วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.239.158.223
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 80 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 4696 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 15246 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 129571 คน
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2558
เว็บลิงค์