องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งดับกระแสไฟฟ้า
ประชาสัมพันธ์
ด้วยการไฟฟ้าอำเภอโนนสูง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า บริเวณ บ้านทุ่งมน ถึง บริเวณ ปั๊ม ปตท.พรทวีชัย ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นม
ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ดับ 2 ช่วงเวลา
          ช่วงเช้า  เวลา ประมาณ 08.30 น. - 09.00 น.
          ช่วงเย็น  เวลา ประมาณ 16.30 น. - 17.00 น.
 
เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้าง/ปรับปรุงฯระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี
 
ทั้งนี้เพื่อวามปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้าในเวลาดังกล่าว


แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

30 ม.ค. 66 145