องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
กองช่าง

นายดนัย วิชัยวัฒนา
ผู้อำนายการกองช่าง
โทร.087-8750444

นางสาวกันยกร พันธุ์ดี
นายช่างโยธาอาวุโส


นายวาทิตต์ จิตรศาสตร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายเริงรุจ สุขะตุงคะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวดวงแก้ว เสนกลาง
พนักงานจดมาตรน้ำ


นายนิรันดร์ คำไทยกลาง
คนงานทั่วไป


นายอนันต์ ศาลกลาง
คนงานทั่วไป