องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต. เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯจากเวปไซต์กรมธนารักษ์ พ.ศ.2564อบต.โตนด ประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเวปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

5 ก.พ. 64 61