องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  ได้แต่ตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

29 มิ.ย. 66 61