องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ อบต.เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินฯ พ.ศ.2562 ประจำปีพ.ศ.2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

8 ก.ค. 65 170