องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

27 เม.ย. 65 114