องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

24 ส.ค. 64 52