องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
บริการประชาชน
ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

 

ผู้รับผิดชอบ

1. นายสุรศักดิ์  ตะกรุดเพชร  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. นายฉลองชัย  เสนกลาง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

18 ม.ค. 59 52