องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
แผนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปี2562 ครั้งที่2

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

14 ก.ค. 63 48