องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศเรื่องการกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน)แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

2 พ.ย. 61 53