องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566
          องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ได้จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
          อบต.โตนด จึงขอกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการออกพบประชาชน มีรายละเอียดดังนี้ ประชาสัมพันธ์


แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

24 พ.ย. 65 109