องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ปี2561

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

29 มิ.ย. 64 51