องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
สรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2561

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

29 มิ.ย. 64 109