องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬาตำบลโตนด

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนดได้จัดให้มีลานกีฬาอเนกประสงค์  เครื่องออกกำลังกาย ภายในตำบลโตนด เพื่อให้ประชาชนตำบลโตนดได้ใช้ร่วมกัน

 

สถานที่ออกกำลังกาย หมู่ที่ 1 ณ สระประปาสะเดาเอน

  

สถานที่ออกกำลังกาย หมู่ที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านทองหลาง

 

สถานที่ออกกำลัง หมู่ที่ 3 ณ ลานอเนกประสงค์

 

สถานที่ออกกำลัง หมู่ที่ 5 ณ ลานอเนกประสงค์

 

สถานที่ออกกำลัง หมู่ที่ 6 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

 

สถานที่ออกกำลัง หมู่ที่ 11 ณ ที่สาธารณประโยชน์

 

 

สถานที่ออกกำลัง หมู่ที่ 12 ณ ศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)

 

 

 

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

10 ส.ค. 63 60