องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายจำรัส ภูสะอาด และนายทวีศักดิ์ ภูสะอาด

มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่  นาย จำรัส  ภูสะอาด  และนายทวีศักดิ์  ภูสะอาด  

“เป็นบุคคลตัวอย่างที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ แล้วส่งคืนเจ้าของ  สมควรยกย่องเชิดชูเกียรติ

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

10 ส.ค. 63 59