องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการฉีดพ่นหมอกควัน ประจำปี 2563

กำหนดการฉีดพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2563 ระหว่างวันที่ 8-19 กรกฎาคม 2563แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

7 ส.ค. 63 64