องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอความช่วยเหลือเยียวยาที่เกิดจากโควิด-19

เพื่ออำนวยควาสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในต่างจังหวัด

สามารถร้องเรียนการช่วยเหลือเยียวยาที่เกิดจากโควิด-19

ได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด

ติดต่อสอบถามได้ทางสายด่าวน 1567 (โทรฟรี)

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

13 ก.ค. 63 60