องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก เลียบเหมืองบ้านฉางฯขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 1,500 เมตรฯ ราคากลาง 403,000.- บาท  

15 ม.ค. 63 139