องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก เลียบเหมืองบ้านฉางฯขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 1,500 เมตรฯ ราคากลาง 403,000.- บาท

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

15 ม.ค. 63 58