องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete จากถนนมิตรภาพ-วัดขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 1,375 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า 6,875 ตร.ม.เสริมหินคลุกเพื่อขยายผิวทางกว้างข้างละ 1 ม.ฯ พร้อมป้ายโครงการ ราคากลาง 1,800,000.- บาท

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

9 ก.พ. 60 54