องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ด้วยวิธ๊การทางอิเล้กทรอนิกส์ รถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ขายเอกสารตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2559 - 26 สิงหาคม 2559 ค่าขายเอกสารประกวดฯ จำนวน 500.- บาท

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

18 ส.ค. 59 55