องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้นประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ณ ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 6  

12 ก.พ. 59 119