องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งดับกระแสไฟฟ้า วันที่ 27 เม.ย.66
ประชาสัมพันธ์ 
ด้วยการไฟฟ้าอำเภอโนนสูง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า
บริเวณบ้านโตนด ต.โตนด ถึง บริเวณบ้านหนองโจด ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
✨ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566
✨ดับช่วง เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
เพื่อก่อสร้างระบบสายส่ง 22 เควี เพื่อปักเสาขนาด 12.20 เมตร จำนวน 21 ต้น
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้าในเวลาดังกล่าว
 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

25 เม.ย. 66 88