องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโตนดมีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ดำรงตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหน่ง

ที่ว่าง ดังนี้  ตำแหน่งประเภทบริหารงานท้องถิ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง  1  อัตรา  ดังนี้ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา

          หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  สป.อบต.โตนด

โทร.0-4495-5535  ในวันและเวลาราชการแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

11 พ.ย. 65 95