องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์ "โคราช Smart city สังคมไร้เงินสด"
อบต.โตนด ขอประชาสัมพันธ์
การขับเคลื่อนนโยบายโคราชสังคมไร้เงินสด ตามนโยบาย "โคราช Smart city สังคมไร้เงินสด" เพื่อเพิ่มความสะดวกในการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การสแกนจ่ายผ่าน QR Codeหรือการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคารต่างๆ
 


แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

29 เม.ย. 65 61