องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)
วันศุกร์ที่25 มีนาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ได้จัดประชุม คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด   ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วย  นายกฤติพงค์  ถวิลสุวรรณวัง  เป็นประธานกรรมการ   ท้องถิ่นอำเภอโนนสูง  สาธารณสุขอำเภอโนนสูง และปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลโตนด  และผู้แทนประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19) 
 

 


แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

27 เม.ย. 65 56