องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
อบต.โตนด ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ โรคระบาดสัตว์ลัมปี สกิน ระดับตำบล ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมศรีโตนด ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือประชาชนในตำบลโตนดในลำดับต่อไป
 


แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

27 เม.ย. 65 132