องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
8.นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ดำเนินการตามนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

 

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

26 เม.ย. 65 64